ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Η Τρισδιάστατη Αναπαράσταση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς σε εκδήλωση από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Πολιτισμού

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Πολιτισμού σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “Τρισδιάστατη Αναπαράσταση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Προκλήσεις και Προοπτικές” που διοργανώνουν την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 και ώρες 12.00-14.30.

Οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την τρισδιάστατη αναπαράσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας βρίσκονται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Η τρισδιάστατη σάρωση κινητών και ακίνητων μνημείων, καθώς και εκφάνσεων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς κερδίζει συνεχώς έδαφος, με ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών στην έρευνα, την εκπαίδευση, τη μακροχρόνια διατήρηση, το gaming και την τουριστική προβολή. Τα οφέλη που προκύπτουν από την τρισδιάστατη σάρωση της πολιτιστικής κληρονομιάς αναγνωρίζονται και στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2021 για τη Δημιουργία ενός Χώρου Δεδομένων για τον Πολιτισμό, η οποία καλεί τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις στη δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων ιδίως των μνημείων που κινδυνεύουν από ανθρωπογενείς παράγοντες και την κλιματική αλλαγή, καθώς και των πλέον επισκέψιμων και δημοφιλών μνημείων.

Παράλληλα, και στη χώρα μας, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα έργα που έχουν ως αντικείμενο την τρισδιάστατη αποτύπωση τεκμηρίων της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα αποτελέσματα των οποίων εντάσσονται σταδιακά και στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr του ΕΚΤ και διοχετεύονται και στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ταχύτατα εξελισσόμενο πεδίο με ελάχιστη, ακόμα, τυποποίηση, στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν οι τρέχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες και πρακτικές και να συζητηθούν οι προκλήσεις που εγείρονται κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών έργων, αποτελώντας μία εισαγωγή στο πεδίο της τρισδιάστατης αποτύπωσης των κινητών και ακίνητων μνημείων και της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

Αφορμή για τη διαδικτυακή εκδήλωση είναι η συμμετοχή της χώρας μας στην πανευρωπαϊκή καμπάνια TwinIt! 3D For Europe’s Culture που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού των Κρατών-Μελών. Σκοπός της καμπάνιας TwinIt! είναι να παροτρύνει τα Κράτη-Μέλη να αυξήσουν την 3Δ ψηφιοποίηση του πολιτιστικού τους αποθέματος. Η καμπάνια θα κορυφωθεί με σχετική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Πολιτισμού κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας την άνοιξη του 2024.

Η επίσημη συμμετοχή της χώρας μας στην καμπάνια είναι η τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του Ναού του Απόλλωνα των Δελφών που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 3D4Delphi. Η Πράξη αφορούσε την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ανάδειξης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που θα συνδυάζουν τις σύγχρονες τεχνικές 3Δ αποτύπωσης και τη μαθηματική μοντελοποίηση της αρχαιολογικής αβεβαιότητας με την ενσωμάτωσή της στην ίδια την τρισδιάστατη ανασύνθεση των αρχαιολογικών μνημείων. To EKT, ως εθνικός συσσωρευτής για τη Europeana μέσα από την υποδομή SearchCulture.gr που αναπτύσσει, είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του ψηφιοποιημένου τεκμηρίου στη Europeana αλλά και την προώθηση της καμπάνιας στο ελληνικό κοινό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει μία εισαγωγή στο πεδίο με την επισκόπηση των τρεχουσών τεχνολογικών εξελίξεων, θα παρουσιαστούν η συμμετοχή της χώρας μας στην καμπάνια TwinIt, καθώς και ορισμένες ακόμη καλές πρακτικές ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού με εφαρμογές στην εκπαίδευση και τον τουρισμό και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων διαχείρισης πολιτιστικών συλλογών και σε ενδιαφερόμενους, όπως ερευνητές και τεχνικούς αναδόχους έργων ψηφιοποίησης.

Τον συντονισμό θα πραγματοποιήσει η Γεωργία Αγγελάκη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Δικτύου Φορέων SearchCulture.gr στο ΕΚΤ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, είναι ανοικτή στο κοινό αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στo email searchculture@ekt.gr.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/30028

Leave a Comment