ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Η 19η Μαρτίου ορίστηκε ως Διεθνής Ημέρα Ψηφιακής Μάθησης

Η ψηφιακή μάθηση έχει τη δυνατότητα να διευρύνει την εκπαιδευτική πρόσβαση, να ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και να εξοπλίσει τη μάθηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα. Μπορεί επίσης να προωθήσει την ένταξη και να παράσχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, ιδίως σε όσους πλήττονται από συγκρούσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οι ψηφιακές δεξιότητες και ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας καθίστανται ολοένα και περισσότερο βασική συνιστώσα της θεμελιώδους μάθησης — χωρίς την οποία τα άτομα δεν μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και υπεύθυνα στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή. 

Ταυτόχρονα, το ψηφιακό χάσμα παραμένει επίμονο εμπόδιο για πολλούς εκπαιδευόμενους να επωφεληθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της ολιστικής ανάπτυξης του ατόμου και τη διαμόρφωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης των κοινωνιών μας. Τα Ηνωμένα Έθνη κατέστησαν την ψηφιακή μάθηση προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής για τον μετασχηματισμό της εκπαίδευσης το 2022. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψηφιακής μάθησης, τα κράτη μέλη της UNESCO όρισαν την 19η Μαρτίου Διεθνή Ημέρα για την Ψηφιακή Μάθηση και η οποία εορτάστηκε για πρώτη φορά το 2024.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment