ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

wikipedia και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), αναγνωρίζοντας την σημασία της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, ανέλαβε την «Πρωτοβουλία για τη διάδοση και τον εμπλουτισμό της Wikipedia» για να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της και στην περαιτέρω αύξηση της Ελληνικής κοινότητας χρηστών και συντακτών της.

Καλούμε όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, να εντάξουν τη δράση αυτή στο πρόγραμμα τους και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους να διοργανώσουν σεμινάρια (workshops) και παρουσιάσεις, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας και την αξιοποίηση της για την ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού, φυσικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού αλλά και ευρύτερα τουριστικού πλούτου, υιοθετώντας δράσεις τις παρακάτω:

1. Αποτύπωση της σημερινής παρουσίας του κάθε Δήμου στην Wikipedia στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν ή να εμπλουτιστούν άρθρα.  Καταγραφή των υπαρχόντων άρθρων που περιέχουν πληροφορίες για τον Δήμο και συναφή θέματα.

2. Σύνταξη και βελτίωση άρθρων της Wikipedia σε τουλάχιστον πέντε από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική, Ιαπωνική, Ρωσική, Κινεζική, Ολλανδική, Πορτογαλική.  Τα άρθρα προτείνετε να αφορούν τις θεματικές ενότητες: αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά στοιχεία, γεωγραφικά στοιχεία, θρησκευτική παράδοση, εθνο-λαογραφία και γεωφυσικά στοιχεία τοπικών περιοχών

3. Κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την συμμετοχή της στον εμπλουτισμό της wikipedia, με δραστηριοποίηση τοπικών φορέων ή προσώπων.

Ομάδες από τον Δήμο Λοκρών και τον Δήμο Ρεθύμνου ανέλαβαν να συντάξουν τον  «Οδηγό συγγραφής λημμάτων για την Τοπική Αυτοδικοίκηση«, ο οποίος βελτιώνεται συνεχώς και περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αυτή την δράση στον δήμο τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για την διοργάνωση σεμιναρίων και παρουσιάσεων στην ιστοσελίδα www.mywikipedia.gr.

πηγή φωτογραφίας  opensource.com

 

Leave a Comment