ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr |
freedom

Η Wikipedia στα ελληνικά: από το beta στο ωμέγα

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα), σε συνεργασία με την “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της δράσης mywikipedia.gr διοργάνωσε στο Γκάζι την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου εκδήλωση – ανοιχτή συζήτηση: “H Wikipedia στα ελληνικά, από το beta στο ωμέγα”.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αποτελέσει ένα ανοιχτό βήμα διαλόγου για όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να συνεισφέρουν στην πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και τη διάδοση της Βικιπαίδειας.

Στην εκδήλωση, η οποία κινήθηκε γύρω από τρεις θεματικές ενότητες: 1) Αξιοπιστία και Χρησιμότητα της Wikipedia , 2) Ανοικτό Περιεχόμενο – Ανοικτή Γνώση – Ανοικτή Κοινωνία και 3) Ανάπτυξη, Παιδεία, Πολιτισμός και Wikipedia , συμμετείχαν άνθρωποι από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την τοπική αυτοδιοίκηση, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το εύρος του κοινού αποδεικνύει ότι η Βικιπαίδεια είναι ένα έργο το οποίο αφορά όλους μας και μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό εργαλείο με πολλαπλά πεδία εφαρμογής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διοργανώθηκε κι ένα εργαστήριο εξοικείωσης με τη Wikipedia, στο οποίο έγινε αναλυτική περιγραφή της χρήσης της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας καθώς και του τρόπου διόρθωσης και συγγραφής άρθρων σε αυτή.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ συνεχίζοντας την πρωτοβουλία για την επίτευξη του εμπλουτισμού και της διεύρυνσης της χρήσης της Wikipedia στα ελληνικά, συγκροτεί μια πανελλαδική επιτροπή υποστήριξης με τουλάχιστον 2 εθελοντές σε κάθε μεγάλη πόλη οι οποίοι θα συνεργάζονται με όλους τους τοπικούς φορείς για διοργάνωση δράσεων σχετικών με το ανοιχτό περιεχόμενο και  τον εμπλουτισμό της wikipedia. Ήδη μέχρι τώρα περισσότερα από 500 άτομα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρουν για να υποστηρίξουν τη δράση.

Στην επιτροπή υποστήριξης της πρωτοβουλίας θα διατεθεί το απαραίτητο υλικό δημοσιότητας, εκπαιδευτικό, ηλεκτρονικό και έντυπο, ενώ μέσα από το σχετικό διαδικτυακό τόπο υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία για την προβολή και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας, αλλά και των αντίστοιχων ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων.

Παρουσίασεις απ’ την εκδήλωση:
Wikipedia & Ανοιχτό Περιεχόμενο

Leave a Comment